Hästens lugnande signaler

Man kan säga, att en häst gör en lugnande signal för att minska stress eller spänning som uppkommit på grund av av yttre stimuli.

Läs mer