Hästvälfärdsgruppen uppmärksammar oss!

Hästvälfärdsgruppen är ett fristående opinionsbildande nätverk för hästars välbefinnande. Deras fokus är hästars intressen och välfärd inom hästsport, hästhantering och hästhållning. De ägnar sig åt opinionsbildande arbete gentemot organisationer, myndigheter och media, samt arbetar med att sprida kunskap om hästars behov, biologi och välfärd till hela Hästsverige. De sprider gärna goda exempel, samtidigt som de uppmärksammar missförhållanden och systematiska djurskyddsproblem.

Månadens Frust och Spark tilldelas någon eller något som de tycker skall uppmärksammas lite extra, och vi har erhållit ett av deras Februari-Frust! Motiveringen lyder: "Första frusten går till Dalecarlian Horseback Archery Academy som använder sig av en spännande metod för att introducera nya hästar i verksamheten, som utgår ifrån hästens behov av social kontakt med andra hästar. Hästarna får tre månader på sig att socialisera med resten av flocken utan krav innan de tas in i verksamheten, och man använder sig också av särskilda mentorhästar som fungerar som trygghet under hästens vidare utbildning. Intressant och hästvänlig idé tycker vi!"

Det är första gången som vår utbildningsmetod uppmärksammas i sådana här sammanhang, och det gör oss väldigt glada och stolta!