Om friheten att välja att ta en paus

Vi brukar säga att stå still är hästens fjärde gångart, under förutsättning att man förstås inte har en häst med fler gångarter än tre. Många hästar har svårt att stå still, hur konstigt det än låter, och många ryttare behöver öva sig i att låta hästen hitta en avslappning där det skapas en bra miljö för inlärning. Därför är det inte heller ovanligt, att ett Team (häst & ryttare) behöver öva på just detta!

Vi har märkt, att svårigheten att stå still, ofta hänger ihop med att man inte gör pauser när man tränar, man kör liksom bara på. Men att vara ett Team, innebär att man lär sig varandras signaler, så också att se när man behöver ta en paus eller vill göra något annat.

När man arbetar med belöningsbaserad träning, så blir hästarna oftast väldigt motiverade, så därför är det extra viktigt tycker vi, att man tidigt tränar på, att ta pauser. Och framför allt låter hästen visa när det är dags att sluta. Därför har vi valt att alltid göra grundjobbet i fritt tillstånd, men fortsätter också ofta med det när vi går vidare i utbildningen, helt enkelt för att båda trivs så pass bra med det!

Friheten att välja att ta en paus, göra något annat eller att sluta för dagen, vill vi att hästarna ska ha, så att alla i Teamet är likvärdiga.